Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”

Teza me pergjigje provimi 3 date 01.06.2019