Teza me përgjigjet e provimit të datës 04 Tetor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 04 tetor 2019  ”Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

Teza me pergjigje provimi i V date 04.10.2019