Regjistrimi në sezonin e provimeve

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titujve Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar në sezonin e vitit 2020 se tarifa e regjistrimit në provime do të bëhet në llogarinë bankare me detajet e mëposhtme:

Banka: Banka Kombëtare Tregtare (BKT)

Emërtimi i llogarisë: Bordi i Mbikëqyrjes Publike

Nr. i llogarisë: 434003100

IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI

Përshkrimi: Tarifë regjistrimi në provimet AL/KM

Shuma: 5,000 lekë

Lutemi të dërgoni një kopje të mandatit të pagesës në adresën elektronike [email protected].

Për çdo paqartësi mund të drejtoheni pranë sekretarisë teknike të KPAP në adresën: [email protected] dhe në nr. e tel: +355 4 23 46 077, si dhe pranë BMP-së në adresën: [email protected] dhe në nr. e tel: +355 4 562 8441