Projekt Ligji per disa ndryshime dhe shtesa ne ligji 10091 dt. 5.3.2009

Po publikojme projektligjin per disa ndryshime ne ligjin 10091 dt 5.3.2009 per auditimin ligjor dhe profesionet e EKR dhe KM i cili eshte derguar per mendim nga Ministria e Financave.

Ligji 10091