PROGRAMI I PROVIMEVE TË AFTËSIVE PROFESIONALE PËR KANDIDATËT QË APLIKOJNË PËR MARRJEN E TITULLIT “AUDITUES LIGJOR” “KONTABILIST I MIRATUAR”