Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues/korrigjues të provimit të aftësisë profesionale për Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar