Njoftim: Testimi-Hyrës për kandidatët që fillojnë praktikën profesionale në Janar 2017

Ditën e shtunë më datë 4 shkurt 2017, ora 09:00 në ambientet e IEKAs  do të zhvillohet testimi hyrës për njohuritë e formimit të përgjithshëm dhe njohuritë bazë në fushën e kontabilitetit dhe financës.