Njoftim shtyrje për depozitimin e kërkesave për hartues, rishikues teze, korrigjues dhe rikorrigjues të provimeve të Aftësive Profesionale

Njoftim hartues korrigjues KPAP 2023