Njoftim për tërheqjen e certifikatave KM/AL

Njoftohen të gjithë kandidatët fitues të provimeve të aftësive profesionale për sezonin 2023 të paraqiten për të tërhequr certifikatat për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar/Auditues Ligjor pranë ambienteve të IEKAs nga e Hëna në të Premte, ora 9:00 – 16:30.