Njoftim për provimin e pestë datë 8 Nentor 2015

Njoftohen të gjithë kandidatët EKR, se provimi i pestë "Legjislacioni fiskal në Republikën e Shqipërisë” do të zhvillohet ditën e dielë datë 8 Nentor 2015,  në ambjentet e Fakultetit të Ekonomisë të Tiranës (Rruga e Elbasanit).

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) si dhe dokumentin e pagesës.

Provimi do të fillojë në orën 10:30. Kandidatët duhet të jenë në sallën e provimit në orën 10:00.

Lista e kandidateve qe do te marin  pjese ne provimin e V

Pagesa do të bëhet në Bankën Kombëtare Tregtare
Emërtimi:               AC – Provimet IEKA
Nr. i llogarisë:        4020 34 661
IBAN:                     AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC
Përshkrimi:            Tarifë regjistrimi provimi pestë EKR
Shuma:                  14.000 lekë