Njoftim për provimin e parë datë 16 prill 2016

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në Provimin e datës  16 prill“Kontabilitet, raportim financiar dhe analiza e pasqyrave financiare” që provimi do të zhvillohet në ambjentet e  Fakultetit të Ekonomisë,  pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) si dhe dokumentin e pagesës.

Provimi do të fillojë në orën  16:00. Kandidatët duhet të jene në sallën e provimit në orën  15:30.

Pagesa do te bëhet në Bankën Kombëtare Tregtare:

Emertimi:                 AC – Provimet IEKA
Nr. i llogarise:         4020 34 661
IBAN:                       AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC

Pershkrimi:             Tarife regjistrimi provimi pare KM/EKR
Shuma:                    14.000 leke