Njoftim për provimin e dytë datë 16 maj 2015

Lista e kandidatëve pjesëmarrës në provimin e datës 16 maj 2015: “E drejta civile, e drejtë penale, Legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e Shqipërisë”

Lista e kandidateve pjesemarres ne provimin e II

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në Provimin e datës 16 Maj 2015 “E drejta civile, e drejtë penale, Legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e Shqipërisë”, se provimi do të zhvillohet në ambjentet e Fakultetit të Ekonomisë të Tiranës (Rruga e Elbasanit).

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) si dhe dokumentin e pagesës.

Provimi do të fillojë në orën 14:00. Kandidatët duhet të jenë në sallën e provimit në orën 13:30.

Pagesa do të bëhet në Bankën Kombëtare Tregtare
Emërtimi:                AC – Provimet IEKA
Nr. i llogarisë:         4020 34 661
IBAN:                       AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC
Përshkrimi:            Tarifë regjistrimi provimi dytë KM/EKR
Shuma:                   14.000 lekë