Njoftim për orën dhe vendin e provimit për AL/KM datë 20 prill 2019

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 20 prill 2019, “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar” se provimi do të zhvillohet në ambjentet e Hotel Tirana International.

Provimi do të zhvillohet nga ora 14:30 deri në orën 18:30.

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe makinë llogaritëse si dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Suksese!