Njoftim mbledhje Komiteti i Regjistrimit 6-mujori II 2024

Datat e parashikuara nga Komiteti i Regjistrimit për zhvillimin e mbledhjeve për 6- mujorin e dytë të vitit 2024 lidhur me Regjistrimin/ç’regjistrimin e Audituesve ligjorë në Regjistrin Publik janë si më poshtë vijon:

· Mbledhje Gusht 2024

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 26.07.2024;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 01.08.2024;

· Mbledhje Tetor 2024

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 27.09.2024;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 02.10.2024;

· Mbledhje Dhjetor 2024

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 27.11.2024;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 4.12.2024;