Njoftim mbledhje Komiteti i Regjistrimit 6-mujori I 2024

Datat e parashikuara nga Komiteti i Regjistrimit për zhvillimin e mbledhjeve për 6- mujorin e parë të vitit 2024 lidhur me Regjistrimin/ç’regjistrimin e Audituesve ligjorë në Regjistrin Publik janë si më poshtë vijon:

· Mbledhje Shkurt 2024

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 24.01.2024;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 1.02.2024;

· Mbledhje Prill 2024

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 26.03.2024;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 3.04.2024;

· Mbledhje Qershor 2024

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 27.05.2024;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 4.06.2024;