Njoftim

Datat e parashikuara nga Komiteti i Regjistrimit për zhvillimin e mbledhjeve për 6- mujorin e dytë të vitit 2023 lidhur me Regjistrimin/ç’regjistrimin e Audituesve ligjorë në Regjistrin Publik janë si më poshtë vijon:

·         Mbledhje Gusht 2023
Data e dorëzimit të dokumentacionit: 25.07.2023;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 1.08.2023;

·         Mbledhje Tetor 2023
Data e dorëzimit të dokumentacionit: 25.09.2023;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 2.10.2023;

·         Mbledhje Dhjetor 2023
Data e dorëzimit të dokumentacionit: 24.11.2023;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 1.12.2023;