Njoftim

Njoftim lidhur me datat e parashikuara për mbledhjet e Komitetit të Regjistrimit

Datat e parashikuara nga Komiteti i Regjistrimit për zhvillimin e mbledhjeve për 6- mujorin e parë të vitit 2023 lidhur me Regjistrimin/ç’regjistrimin e Audituesve ligjorë në Regjistrin Publik janë si më poshtë vijon:

  • Mbledhje Shkurt 2023

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 25.01.2023;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 2.02.2023;

  • Mbledhje Prill 2023

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 27.03.2023;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 5.04.2023;

  • Mbledhje Qershor 2023

Data e dorëzimit të dokumentacionit: 23.05.2023;
Data e zhvillimit të mbledhjes së Komitetit të Regjistrimit: 1.06.2023;