Njoftim

Njoftojmë të gjithë anëtarët e Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar se mbledhja e rradhës së Komitetit të Regjistrimit është parashikuar të zhvillohet në javën e parë të muajit Dhjetor 2022.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit për të interesuarit është data 24.11.2022.