Mbi seminarin “Për formatin e Raportimit Financiar të Fushatës zgjedhore”

Bashkimi Europian dhe Këshilli i Europes për Ballkanin perëndimor, ne seminarin “Për formatin e Raportimit Financiar të Fushatës zgjedhore”
Prezanton – Udhëzuesin dhe Formatet për raportimin financiar të Partive Politike.
Per me shume informacione mund te lexoni mbi Seminarin per formatin e Raportimit Financiar te Fushates zgjedhore  dhe formularin tip të raportimit financiar të fushatës zgjedhore dhe Guiden per plotesimin e Raportit Financiar.

Seminari
Udhezuesi
Raporti Financiar