Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 22 qershor 2019

Lista e kandidateve per Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në provimin datë 22 qershor 2019 “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”.

Lista e kandidateve provim i katert 22.06.2019