Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 18 tetor 2019

Lista e kandidatëve për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në provimin datë 18 tetor 2019  “Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit”.

Lista e kandidateve provim i VI date 18.10.2019