Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 1 qershor 2019

Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 1 qershor 2019 “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.

Lista e kandidateve provim i trete 01.06.2019