Lista e kandidateve EKR/KM qe do te marrin pjese ne provimin e pare date 16 prill 2016 “Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Analiza e PF”

Lista e kandidateve EKR/KM qe do te marrin pjese ne provimin e pare date 16 prill 2016 “Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Analiza e PF”

Lista