Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 8 qershor 2018

Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 8 qershor 2018 ”Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë), përfshirë përdorimin e sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

Lista provimi IV date 08.06.2018