Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 25 qershor 2018

Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 25 qershor 2018  "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.

Lista provimi V date 25.06.2018