Lista e dokumentave dhe periudha e pranimit te kerkesave nga te interesuarit per hartues/korrigjues provimet e sezonit 2019

Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues/korrigjues të provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjor dhe Kontabiliste te Miratuar, lidhur me listen e dokumentacionit dhe periudhen e pranimit te kerkesave per provimet e sezonit te vitit 2019.

Lista e dokumentave