Lista e dokumentave dhe periudha e pranimit të kërkesave nga të interesuarit për hartues/korrigjues për provimet e datës 4 dhe 18 tetor 2019

Njoftohen të gjithë të interesuarit për të aplikuar si hartues/korrigjues të provimeve të aftësive profesionale për Auditues Ligjor, lidhur me listën e dokumentacionit dhe periudhën e pranimit të kërkesave për provimet e datës 4 dhe 18  tetor 2019.

Lista e dokumentave