Lista e aplikantëve për tu regjistruar në provimet e aftësive profesionale Sezoni 2020-2021

Për të parë listën e aplikantëve të regjistruar në provimet e aftësive profesionale Sezoni 2020-2021 klikoni këtu.