Kujtese për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 22 qershor 2019

I tërhiqet vëmendja të gjithë kandidatëve që do të jenë pjesëmarrës në provimin e datës 22.06.2019 në disiplinen “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”, lidhur me udhezimet dhe rregullat që duhet të kenë parasysh gjatë provimit.

Kujtesa