Kujtese për kandidatet që do të marrin pjesë në provimin datë 1 qershor 2019

I tërhiqet vëmendja të gjithë kandidatëve që do të jenë pjesëmarrës në provimin e datës 01.06.2019 në disiplinen “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”, lidhur me udhezimet dhe rregullat që duhet të kenë parasysh gjatë provimit.

Kujtesa