Kujtesë për kandidatët për titullin Auditues Ligjor

Kujtojmë të gjithë kandidatët për titullin Auditues Ligjor të cilët do të marrin pjesë në provimin në disiplinën “Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”, se provimi do të zhvillohet ditën e mërkurë datë 18.09.2019.