Kujtesë për kandidatët e provimit datë 8 dhjetor 2018

Kujtesë për kandidatët AL që do të marrin pjesë në provimin datë 8 dhjetor 2018 ”Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

“Kujtesa provimi 08.12.2018”