Kujtesë për kandidatët e provimit datë 17 nëntor 2018

Kujtesë për kandidatët AL që do të marrin pjesë në provimin datë 17 Nëntor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”.

Kujtesa provimi 17.11.2018