Kualifikimi i Vijueshem i Anetareve te IEKA – Sesioni II 2014

Sesioni i II-te i programit te Kualifikimit te Vijueshem Profesional te Anetareve te IEKAs per vitin 2014 u zhvillua ne datat 22 deri 24 Tetor 2014, tek Hotel Tirana International, Tirane.