Kualifikimi i Vijueshëm i Anëtarëve të IEKA-Sesioni i I-rë 2017

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) në datat 28, 29, 30 Qershor 2017 në qytetin e Vlorës zhvilloi me sukses Kualifikimin e Vijueshëm të Anëtarëve për sesionin e I-rë. Në këtë sesion u ftuan të merrnin pjesë të gjithë anëtarët e IEKAs, që e ushtrojnë dhe ata që nuk e ushtrojnë profesionin e Audituesit Ligjor.

Per me teper shfletoni materialin