Home Kualifikimi form

Kualifikimi i Vijueshem Profesional,
Sesioni i pare 2024_IEKA

Regjistrimi - Mandat Pagesa

Dokumentat e lejuara jane *.pdf, *.jpg, *.jpeg. Madhësia maksimale e lejuar është 5 MB.


Mandat Pagesa e Tarifës së Trajnimit*

Mandat Pagesa e Kuotës së Anëtarësisë*