Kongresi i 71-të i Urdhërit të Ekspertëve Kontabël të Francës, në date 28-30 shtator 2016, në Bruksel.

Më datat 28 – 30 shtator 2016 në mjediset e Expo Brussels, u mbajt Kongresi i 71-të i Urdhërit të Ekspertëve Kontabël të Francës (OEC/CNCC) me temë “Eksperti kontabël fiskal”.

Me teper