Programe dhe Dokumenta

Home Komisioni dhe Kuadri Ligjor

Programe dhe Dokumenta

Këtu do mund të gjeni informacionin e nevojshëm mbi përbërjen e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale si dhe të Kuadri Ligjor Rregullator

Përbërja e Komisionit të Provimeve

Përbërja e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale

1. Erton KALESHI[1]Kryetar
2. Jorgji BOLLANO Anëtar
3. Hysen ÇELA Anëtar
4. Elvira HOXHA Anëtar
5. Ingrid SHULI Anëtar

Miratuar me Vendimin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike Nr 2 datë 29.03.2018 për “Emërimin e Anëtarëve të Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale”

*Mandati i emërimit të Kryetarit dhe Anëtarëve të KPAP është 4(katër) vite.
[1] Miratuar me Vendimin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike Nr 9 datë 12.04.2019.

Kontakt i shpejtë

Ju duhet ndihmë?

Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do të mund t'iu kthejmë përgjigje brenda 1-2 ditëve pune.

Tel: +355 4 23 46 077
Email: [email protected]

Download

Company White Paper
1.30 MB

Company Media Kit
1.22 MB