Njoftime

Kalendari i datave të caktuara nga Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale (KPAP) për sezonin e provimeve 2022- 2023.