Njoftim

IEKA (Instituti i Ekspertëve Kontabël Të Autorizuar) wishes all accountants a very Happy International Accounting Day! 🧮📈📒

The best way to celebrate this day is to show our appreciation to our Legal Audit and Certified Public Accountants, also those who work within the field of accountancy.

Sot ne festojmë punën e palodhur dhe njohuritë e Auditueseve Ligjorë dhe Kontabilistëve në të gjithë botën për përkushtimin e tyre ndaj bizneseve të cilave u shërbejnë, duke u siguruar që ato të lulëzojnë dhe të rriten.