Grafiku i provimeve per vitin 2019 (i ndryshuar)

Komisioni i Provimeve te Aftesive Profesionale ka miratuar ndryshimet në kalendarin e provimeve per vitin 2019.

Grafiku i provimeve 2019 (I rishikuar)