Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të EFAA 2022

Datë: 02/06/2022; ora: 09:30 – 16:30

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA), më datë 02 Qershor organizon Konferencën Ndërkombëtare për vitin 2022 me temë: “Transformimi i Firmave Praktikuese të Kontabilitetit dhe Auditimit: Firmat e Vogla dhe të Mesme të Kontabilitetit dhe Auditimit mirëpresin ndryshimin”. Për detaje të Konferencës klikoni linkun: 

Detaje të regjistrimit:

Link për regjistrim: 

Ora: 09:30 – 16:30