Fituesit e provimit te dyte 7 Maj 2016

Lista e Fituesve te provimit te dyte per EKR/KM, date 07.05.2016 “E drejta civile, e drejtë penale, legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në RSH”.

Lista e fituesve