Fituesit e provimit te dates 25 qershor 2018

Lista e Fituesve te provimit per AL, date 25.06.2018, "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë"

Lista me fituesit e provimit te dates 25 Qershor 2018