Standardet
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Publikime për Standartet Ndërkombëtare të Auditimit

IAASB PROPOZON MODERNIZIMIN E STANDARDIT TË AUDITIMIT TË GRUPIT NË MBËSHTETJE TË CILËSISË SË AUDITIMIT

Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Auditimit dhe Sigurisë (IAASB) ka publikuar draftin e propozuar të Standardit Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) ...

SNA 540 (i rishikuar) dhe amendimet konformuese përkatëse

Kjo përmbledhje jep një pasqyrim të ndryshimeve që Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka bërë për SNA 540 (i ...