KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Viti 2018

Teza me përgjigjet e provimit të datës 17 nëntor 2018

Teza me përgjigjet e provimit të datës 17 nëntor 2018 "Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës ...

Teza me pergjigjet e provimit te dates 20 tetor 2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 20 tetor 2018  "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e ...

Teza me pergjigjet e provimit te dates 22 shtator 2018

Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e ...

Teza me pergjigjet e provimit te dates 11 korrik 2018

"Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar" Teza me pergjigje provimi I date 11.07.2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 qershor 2018

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 qershor 2018, "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e ...