Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Info

Tarifat e regjistrimit te shoqerive

Sipas Vendimit te KD nr. 12 date 22.11.2001 tarifat e regjistrimit te shoqerive jane si me poshte:

Per shoqerite e huaja                                                    85.000 leke
Per shoqerite vendase me partner joekspert                65.000 leke
Per shoqerite vendase te eksperteve                           35.000 leke