Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Info

Tarifa e regjistrimit e audituesit

Sipas vendimit te KD tarifa e regjistrimit/cregjistrimit eshte 10.000 leke