KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Viti 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 prill 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 25 prill 2015 “Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Analiza e Pasqyrave Financiare”

Teza me pergjigjet