KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Viti 2016

Njoftim per shperndarjen e Certifikatave per titullin "Kontabel i Miratuar", per sezonin e provimeve 2016

Njoftohen te gjithe Kandidatet KM  qe kane kaluar me sukses provimet e aftesise profesionale ne dy disiplinat e para, gjate sezonit te provimeve 2016, se ka nisur shperndarja e Certifikatave te ...

Njoftim per shtyrjen e Sezonit te Provimeve te Audituesve Ligjore

Lexo njoftimin e plote

Fituesit e provimit të tretë datë 10 Shtator 2016

Lista e Fituesve te provimit te trete per EKR, date 10.09.2016 “Kodi i Etikes i FNK-se, SNKC-te, SNA-te, Direktivat e praktikave nderkombetare te auditimit, SNAR-te, SNAS-te dhe standarde ...

Njoftim për provimin e tretë datë 10 shtator 2016

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në Provimin e datës  10 Shtator 2016 "KODI I ETIKES për profesionistët kontabël, ...

Njoftim per ndryshimin e kalendarit te zhvillimit te provimeve

Grafiku i provimeve 2016